loading

O projektu

Projektom "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica" u cijelosti će se rekonstruirati postojeći i izgraditi drugi kolosijek željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice.

HŽ Infrastruktura d.o.o. na taj način nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Projekt je dio nastavka razvoja željezničke mreže te uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Ciljevi projekta

Projektom se izvode radovi na dogradnji drugoga kolosijeka i rekonstrukciji postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici budući da se na tom dijelu radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina. Ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti će se sa 43,2 km na 42,6 km.

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta predviđeni su:

  • rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica
  • izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje
  • rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac
  • izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište
  • izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje
  • izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika
  • izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge 
  • radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima
  • radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu

U stajalištima i kolodvorima izgradit će se novi peroni, nadstrešnice, pothodnici i parkirališta za automobile i bicikle te će se omogućiti lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Radove izvodi tvrtka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S., s kojom je 12. ožujka 2020.g. potpisan Ugovor o građenju. Vrijednost Ugovora je 322,4 milijuna eura (bez PDV-a).

Nadzor nad radovima provodi  Zajednica gospodarskih subjekata koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Ugovor o pružanju usluga nadzora potpisan je 23. ožujka 2020.g. Vrijednost Ugovora je 5.045.220,00 eura (bez PDV-a).

Planirani dovršetak Projekta: 2025. godina

Financiranje projekta

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (CINEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.