loading

Trenutno stanje radova na Projektu

Trenutno stanje radova na Projektu
08. ožujka 2023.

Pogled kroz povećalo na radove na projektu Križevci – Koprivnica – državna granica

Svaki od ukupno 42 kilometra pruge od Križevaca preko Koprivnice do državne granice s Mađarskom poprima nov oblik. Projekt HŽ Infrastrukture koji obuhvaća rekonstrukciju postojećega i izgradnju drugoga kolosijeka na spomenutoj dionici u punom je zamahu, a u nastavku donosimo što se trenutačno kopa i gradi na tome projektu perspektivnome i važnome ne samo za ovaj kraj, već i za cijelu državu.

Dosad je odrađen znatan dio posla, a u ovoj fazi radova težište je na svim denivelacijama te na donjemu i gornjemu ustroju novog kolosijeka i na objektima.

Što se tiče nadvožnjaka, najveći napredak vidljiv je na nadvožnjaku Križevci na kojemu je izvedeno sve osim završnog asfaltiranja, dok je na nadvožnjaku Lepavina 2 izvedeno 70 posto radova. Na nadvožnjaku Danica izvedeni su svi radovi osim asfaltiranja i montaža ograde te nasipi na pristupnim rampama. Slično je i na nadvožnjacima Novo Drnje i Šoderica. 

Nove obrise poprimaju i podvožnjaci pa su na podvožnjaku u Vojakovačkome Kloštru izvedeni armiranobetonski piloti, dok je na podvožnjaku Ivanečki izgrađeno 30 posto objekta. Radovi su počeli i na pješačko-biciklističkome podvožnjaku Danica.

Radovi na vijaduktima također su u punome jeku. Na vijaduktima Kloštar Vojakovački, Carevdar i Komari završen je donji ustroj (temelji i stupovi), dok je na Carevdaru odrađena i većina gornjeg ustroja (rasponska konstrukcija).

vijadukt Carevdar

Na mostu Drava napravljen je donji ustroj, a time su završeni i radovi u koritu rijeke Drave. Preostaje još iskopati nasip iz rijeke koji je služio za izvedbu stupova. Sada su već vidljivi i radovi na gornjemu ustroju mosta jer je u tijeku predmontaža čelične konstrukcije koja se izvodi ispred mosta na desnoj obali rijeke.

Na pojedinim dijelovima trase počela je ugradnja betonskih pragova i tračnica.

Što se tiče stajališta u Majurcu i Peterancu, izvedena je armiranobetonska konstrukcija pješačkih pothodnika te je počela gradnja perona. Radi se i na kolodvoru Novo Drnje u kojemu je, među ostalim, završena konstrukcija kolodvorske zgrade.

Na dijelu dionice od Križevaca do nadvožnjaka Vuk te na dionici Koprivnica – Novo Drnje montirani su čelični stupovi kontaktne mreže te izvedeni temelji zidova za zaštitu od buke.


Izazovi na projektu

Budući da se radi o najvećemu infrastrukturnom projektu financiranome sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, tijekom njegove provedbe javili su se i određeni izazovi. Najveći je izazov drastičan porast cijena. Naime, neposredno nakon sklapanja ugovora za izvođenje radova nastupile su izvanredne okolnosti zbog pandemije koronavirusa, što je dovelo do poremećaja na tržištu. Početkom rata u Ukrajini tržište je dodatno poremećeno, posebno što se tiče cijena energenata i pojedinih materijala. Željeznički sektor najviše je pogodio rast cijena čelika, armature, betona, hidroizolacija, odnosno armiranobetonskih radova, izgradnje nasipa i zaštitnoga sloja te nabave tračnica, pragova, tucanika itd.

Izvođač radova na projektu jest turska tvrtka Cengiz. Kako je vijest o razornim potresima na jugoistoku Turske i sjeveru Sirije 6. veljače 2023. šokirala svijet, tako je šokirala i radnike na gradilištu koji dolaze s pogođenog područja. S obzirom na to da je u Turskoj na prometnoj infrastrukturi, plinovodima i industrijskim pogonima zabilježena velika materijalna šteta, Cengiz Holding u koordinaciji s javnim institucijama i organizacijama osigurava ljudstvo, građevnu opremu te opremu za potragu i spašavanje. Predstavnici izvođača o tome su odmah obavijestili investitora pa je četrdesetak radnika napustilo gradilište u Podravini i otputovalo u Tursku, što će u određenoj mjeri utjecati na dinamiku radova. Na projektu je ostalo raditi 240 radnika uz tehnički i ostali prateći kadar.


Plan izvođenja radova za 2023.

Unatoč tome očekuje se da će do kraja 2023. biti završeno oko 60 posto radova. Do tada bi trebali biti završeni svi nadvožnjaci i podvožnjaci, većina mostova, dva vijadukta, prijelaz za divlje životinje Kloštar Vojakovački  i galerija Velika Mučna. Tijekom godine izvodit će se radovi na cijeloj trasi – na novome kolosijeku, kontaktnoj mreži te na zidovima za zaštitu od buke. 

Također, planiran je završetak kolodvora Novo Drnje te stajališta Majurec, Vojakovački Kloštar i Peteranec, a radovi bi trebali početi na kolodvoru Koprivnica te na stajalištu Mučna Reka. 

Inače, riječ je o projektu vrijednome 350 milijuna eura koji se sufinancira iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), a koji je uvršten na listu strateških projekata Hrvatske. Važnost projekta je iznimna jer njime HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom koridora RH2 od luke Rijeka preko Zagreba do državne granice s Mađarskom, odnosno s modernizacijom hrvatskoga dijela Mediteranskoga koridora, a time i jedinstvene Transeuropske prometne mreže.

Uz rekonstrukciju postojećega te izgradnju drugoga kolosijeka od Križevaca do mađarske granice obnovit će se i modernizirati kontaktna mreža i ostala elektroenergetska postrojenja te signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji. To će omogućiti postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem do 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici, jer na tim je područjima riječ o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima.  Završetak projekta očekuje se krajem 2024. godine.